Facebook
TAT License No. 11/08663
info@myjourney.co.th

FUJI ALPS 6D4N ซุปตาร์ JUMBO

6 วัน
สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ – โกเทมบะ เอ้าต์เล็ต – Dinner บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เมืองมัตสึโมโต้
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 42,888

TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ ฟรุ้งฟริ้ง อมชมพู

5 วัน
สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าทเล็ท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ ขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บานโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 25,888

TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ วิสทีเรีย

5 วัน
สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถายรูป) – ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ ขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 25,888

TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ชมพู้ ชมพูววว…

5 วัน
วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ท - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว - สวนอุเอโนะ – อะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 23,888

TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ พิงค์กี้ พิงค์กี้

5 วัน
วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส หรอ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว – อะเมโยโกะ
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 21,888

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ภาค2

5 วัน
หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซินมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 30,888

JAPAN ALPS 5D3N ซุปตาร์ มหาชน

5 วัน
ชิราคาวาโกะ – ทาคายามา – ซันมาชิซูจ – เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า –เข้าทาเทยาม่า –กำแพงหิมะ –เขื่อนคุโรเบะ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 28,888
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!