Facebook
TAT License No. 11/08663
info@myjourney.co.th

หนาวสุดขั้วกับการล่าแสงเหนือ Freezing Aurora Iceland

10 วัน
นอร์เวย์ - เคฟลาวิก - เรคยาวิก - น้ำตกสโกการ์ฟอส – ขับรถสโนว์โมบิล – เคล้าส์เตอร์ - โจกุลซาลอน – ถ้ำคริสตัล / ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล - วิค - ชายหาดสีดำ - เซลยาแลนฟอส - บูลลากูน - วงแหวนทองคำ (Thingvellir , Geyser , Gullfoss)
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 159,500

ดินแดนมหัศจรรย์ที่ไม่เคยพบ Incredible Iceland

10 วัน
สต๊อกโฮล์ม - เคฟลาวิค - เรกยาวิค - เซลยาแลนฟอส - น้ำตกสโกการ์ฟอส - ขับสโนว์โมบิล - สกัฟตาเฟล  – โจกุลซาลอน - นูปาร์ - วิค - บลูลากูน - เซลฟอส - วงแหวนทองคำ - อุทยานแห่งชาติซิงเกวนลี - เคิร์กจูเฟล - สไนเฟลเนส
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 162,500

ตามล่าหาความลับของแสงเหนือ The Secrets of Aurora

10 วัน
นอร์เวย์ - เคฟลาวิก - เรคยาวิก - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์กจูเฟล - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ – น้ำตกเฮินฟอซซ่า - วงแหวนทองคำ - ขับรถสโนว์โมบิล – น้ำตกสโกการ์ฟอส - เคล้าส์เตอร์ - ถ้ำคริสตัล / ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล - โจกุลซาลอน
ดาวน์โหลดทัวร์
กรุณาสอบถาม

แฟนแทสติก ไอซ์แลนด์ 10 วัน

10 วัน
กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - ฮูซาเฟล - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - ตามล่าหาแสงเหนือ - กรุนดาร์ฟฟยอร์เดอร์ - ล่องเรือชมวาฬ
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 124,000

วันเดอร์ฟลู ไอซ์แลนด์ 9 วัน (9-17 เมษายน 2017)

9 วัน
กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - ล่องเรือชมปลาวาฬ - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์  - เซลยาแลนส์ฟอสส์ – สโกการ์ฟอสส์
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 117,000

วันเดอร์ฟลู ไอซ์แลนด์ 9 วัน (8-16 เมษายน 2017)

9 วัน
กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - ล่องเรือชมปลาวาฬ - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - เซลยาแลนส์ฟอสส์ – สโกการ์ฟอสส์
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 117,000
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!