Facebook
TAT License No. 11/08663
info@myjourney.co.th
เราคือบริษัททัวร์พรีเมี่ยม ที่ทำเรื่องเที่ยวให้เป็นเรื่องง่าย จัดเต็มทุกรายละเอียด กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก เราเป็นศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ที่มีโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศหลากหลายเส้นทาง เพียบพร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมให้บริการและดูแลเอาใจใส่ทุการเดินทางของคุณ โปรแกรมของเราออกแบบมาอย่างดีด้วยประสพการณ์กว่า 15 ปี ไม่อัดแน่น มีเวลาให้เที่ยวชมและช็อปปิ้งอย่างเหลือเฟือไม่รีบร้อน เที่ยวเต็มอิ่ม พักสบาย ช้อปจนเพลิน อาหารอร่อยถูกปาก
ระยะเวลา: 10 วัน
ประเทศ: ฮังการี สโลวาเกีย ออสเตรีย และสาธารณรัฐเช็ก
ราคา: เริ่มต้น 85,000
ดาวน์โหลดทัวร์

ชมความงดงามของอัญมณีแห่งยุโรปตะวันออก ตามรอยความเจริญรุ่งเรืองของราชวงศ์ฮับส์บรูก เยี่ยมชมมรดกโลกกับ 4 เมืองหลวงแห่งลุ่มน้ำดานูบ เอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลาย สนุกสนานกับการช้อปปิ้งกับสินค้าท้องถิ่นที่น่าสนใจ เพราะที่นี่คือ ฮังการี สโลวาเกีย ออสเตรีย และสาธารณรัฐเช็ก

Day1

นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ชั้น 4 (ประตู 9) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

Day2

กรุงเทพ ฯ – ดูไบ – บูดาเปสต์ – เอสตาร์กอม – วิเซกราด – เซนเทนเดอร์

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินระดับโลกอย่าง “เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ” โดยเที่ยวบินที่ EK371 เวลา 02.25 – 05.35 (ณ เวลาท้องถิ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) รอต่อเครื่องไปยังเมือง “บูดาเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังการี โดยเที่ยวบินที่ EK111 เวลา 08.50 – 12.45 (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศฮังการี)

เดินทางถึงกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงแห่งประเทศฮังการี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้สัมภาระเรียบร้อย จากนั้นคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่เมืองบูดาเปสต์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เยี่ยมชมความงดงามของแม่น้ำดานูบผ่าน 3 มุมมองจาก 3 ตำบลชนบท โดยเดินทางไปชมโบสถ์เอสตาร์กอม ณ ตำบลเอสตาร์กอม (Esztergom) โบสถ์เก่าแก่ในรูปแบบนีโอคลาสสิก ซึ่งเป็นทั้งสัญลักษณ์ของเมือง รวมไปถึงจุดชมวิวแม่น้ำดานูบที่งดงาม จากนั้นเดินทางต่อไปยังปราสาทวิเซกราด ณ ตำบลวิเซกราด (Visegrad) ชมวิวของแม่น้ำจากป้อมปราการเก่าแก่บนเนินเขากับสุดยอดวิวทิวทัศน์ และสุดท้ายเดินทางไปชมหมู่บ้านเซนเทนเดอร์ ณ ตำบลเซนเทนเดอร์ (Szentendre) มีกลิ่นอายความเป็นเมืองแห่งศิลปะ มีถนนคนเดินกับร้านค้าขายสินค้าท้องถิ่นเล็ก ๆ ถ่ายภาพสวยงามเก็บเป็นที่ระลึก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day3

บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เที่ยวชมเมืองฝั่ง “บูดา” เพื่อเข้าชม “ป้อมชาวประมง” (Fisherman’s Bastion) โดยจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวเมืองบูดาเปสต์ได้อย่างงดงาม ใกล้กันมีทําเนียบประธานาธิบดี และโบสถ์แมธเธียส  ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 700 ปี นำท่านกลับไปยังฝั่ง “เปสต์” เพื่อถ่ายรูปบริเวณลาน “จัตุรัสวีรบุรุษ” สร้างไว้ระลึกถึงการสร้างชาติของชนชาติชาวฮังกาเรียนมีรูปหล่อบรอนซ์ของบรรพบุรุษชาวแมกยาร์ทั้ง 7 เผ่า ที่รวมตัวกันสร้างประเทศส่งต่อมายังรุ่นหลานจนถึงปัจจุบัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นล่องเรือชมความงดงามริมสองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ ของตัวเมืองฝั่งบูดาและเปสต์ (Budapest Legenda Cruise) โดยจะผ่านจุดที่น่าสนใจของตัวเมือง อาทิ อาคารรัฐสภา ปราสาทบูดา สะพานโซ่ เกาะมาร์กาเร็ต เป็นต้น จากนั้นอิสระช้อปปิ้งบริเวณถนนคนเดิน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day4

บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท – เวียนนา

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเข้าสู่เมืองหลวงบราติสลาวาประเทศสโลวาเกีย (200 ก.ม.) ชมปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ โดยรอบจะมี ศาลาว่าการเมือง ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 โดยสิ่งก่อสร้างที่มีอายุมากที่สุด คือ ประตูเมือง ที่เป็นส่วนหนึ่งของกําแพงเมืองเก่าในยุคกลาง จากนั้นเดินเที่ยวชมบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง เป็นที่ตั้งของทําเนียบประธานาธิบดีและเป็นย่านการค้าที่คึกคักของเมือง ซึ่งแม้แต่ จิอาโคโม่ จิโลแลร์โม่ คาสโนวา ยังชื่นชอบ ถึงกับกล่าวไว้ว่า “บลาติสลาวา” เป็นเมืองหนึ่งที่สวยที่สุดในยุโรป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการช้อปปิ้งที่ พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท (Designer Outlet Parndorf)  โดยเป็นแหล่ง  ช้อปปิ้งใหญ่ของประเทศออสเตรีย ที่อยู่ในเครือของ McArthur Glen ที่มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน รวมสินค้าแบรนด์ชื่อดังต่าง ๆ จากทุกมุมโลกมาให้เลือกสรรอย่างจุใจ โดยที่นี่อยู่ห่างจากเวียนนาแค่ 47 กิโลเมตร เท่านั้น (นักท่องเที่ยวมีสิทธิ์ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Refund)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day5

พระราชวังเชินบรุนน์ – เยี่ยมชมเวียนนา – ช้อปปิ้งที่ถนนคาร์ทเนอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

พาท่านเข้าเยี่ยมชมมรดกโลก “พระราชวังเชินบรุนน์” (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก สร้างในปลายศตวรรษที่ 17 ตามพระราชประสงค์ของพระนางมาเรียเทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังเชินบรุนน์ ตัววังมีสีทองเหลืองอร่าม ด้านในวังมีห้องจำนวน 1,441 ห้อง เปิดให้เข้าชม อาทิ ห้องทรงพระอักษร ห้องพระราชพิธี ห้องทรงพระสำราญ ท้องพระโรง ห้องบรรทม โดยทุกห้องล้วนตกแต่งด้วยวัสดุที่มีความสวยงามอลังการ ด้านนอกจัดสวนในรูปแบบบาโรก และประดับด้วยรูปแกะสลักอย่างวิจิตรงดงาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางเยี่ยมชมกรุงเวียนนา โดยเริ่มจากศาลาว่าการกรุงเวียนนา สร้างตั้งแต่ปีค.ศ.1872 มียอดแหลมสูงเด่นที่เรียกว่า Rathausmann ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเวียนนา จากนั้นผ่านชมพิพิธภัณฑ์นิวบูร์ก และสวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ก (Stadtpark) สวนสาธารณะประจำเมืองเวียนนา ที่มีรูปหล่อบรอนซ์ของนักดนตรีเอกของโลกมากมาย เช่น Johann Strauss เป็นต้น จากนั้นเที่ยวชมจัตุรัสสเตฟาน (Stephansplatz) เป็นที่ตั้งของมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen) โบสถ์ที่สำคัญที่สุดของออสเตรีย โดยใกล้กันนั้นมีถนนคาร์ทเนอร์ (Karntnerstrasse) เป็นถนนช้อปปิ้งสายสำคัญ อาทิ เสื้อผ้าแบรนด์ยอดนิยม เครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน ของที่ระลึกต่าง ๆ เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day6

เวียนนา – เมลค์ – เชสกี้ครุมลอฟ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางต่อไปที่เมืองเมลค์ (Melk) ในประเทศออสเตรีย เพื่อเยี่ยมชมโบสถ์เมลค์ ลัทธิเบเนดิคทีนของนิกายโรมันคาทอลิกที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น้ำดานูบ โดยพระเจ้าลีโอโพลด์ที่ 2 แห่งออสเตรีย ถวายปราสาทหลังหนึ่งของตนเองให้แก่นักบวชเบเนดิคทีน ในศตวรรษที่ 15 เมลค์กลายเป็นศูนย์กลางของขบวนการ “การปฏิรูปเมลค์” ซึ่งเป็นขบวนการที่พยายามฟื้นฟูระบบสำนักสงฆ์ในออสเตรียและเยอรมนีตอนใต้ ตัวอาคารมีลักษณะแบบบาโรก สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1702 มีหนังสือวิจิตรของยุคกลางจำนวนมากมาย รวมทั้งมีการสะสมงานต้นฉบับดนตรีที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางต่อไปเมืองที่แสนโรแมนติค “เชสกี้ครุมลอฟ” (Cesky Krumlov)  เมืองเล็ก ๆ ในแคว้นโบฮีเมียตอนใต้ของสาธารณรัฐเช็ก เมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยเมืองและปราสาทเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 13 บริเวณริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา ปัจจุบันเมืองนี้เป็น    เเหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เมืองนี้โครงสร้างของเมืองเป็นส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบโกธิค, เรเนซองค์ และบาโรก ปราสาทเชสกี้คลุมลอฟถือเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของสาธารณรัฐเช็ก ภายในมีสวนโรโคโคที่มีขนาดใหญ่กว้างขวาง เหมาะแก่การเก็บภาพเป็นอย่างยิ่ง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day7

ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – เมืองเก่าปราก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางต่อไปยังกรุงปราก (170 ก.ม.) เมืองหลวงแห่งสาธารณะรัฐเช็ก เมืองปรากเป็นเมืองที่น่าหลงใหลและมีมนต์เสน่ห์อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงาม สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่โดดเด่น รวมไปถึงประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เริ่มต้นที่การเข้าชม “ปราสาทปราก” (Prague castle) เป็นพระราชวังหลวงของกษัตริย์แห่งโบฮีเมีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ.870 และมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบบาโรก นอกจากนี้ภายในปราสาทยังมีมหาวิหารเซนต์วิตุส (St. Vitus cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลวงเก่าแก่ สร้างปี ค.ศ.930 สร้างในรูปแบบแบบโกธิก ภายในประดับด้วยกระจกสี (stain glass) อย่างงดงาม จากนั้นเดินเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ อาทิ ที่ทำการรัฐบาล ชุมชนเล่นแร่แปรธาตุ เป็นต้น และสุดท้ายเก็บภาพวิวทิวทัศน์ที่ล้ำค่าบนเนินปราสาทปราก จากนั้นเดินเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกย่านเมืองเก่ากรุงปราก ซึ่งประกอบไปด้วย สะพานชาร์ล สะพานหินเก่าแก่ที่ข้ามแม่น้ำ “วัลตาวา” มีรูปหล่อบรอนซ์สวยงาม จากนั้นเดินต่อไปยังจัตุรัสเมืองเก่าเพื่อชมนาฬิกาดาราศาสตร์ชื่อก้องโลก โดยเมื่อเวลาครบทุก ๆ ชั่วโมง จะมีเสียงบรรเลงและตุ๊กตาออกมาเริงระบำสวยงาม จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า อาทิ ชวาลอฟสกี้ อัญมณี เครื่องพอร์ซเลน เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day8

ปราก – คาร์โลวี วารี – มาเรียนสกี ลาสนี – ปราก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางไปยังเมืองคาโลวี วารี (Karlovy vary) (127 ก.ม.) เมืองพักตากอากาศชื่อดัง ที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ำแร่และสปา โดยแวะเปลี่ยนอิริยาบถและเก็บภาพที่เมือง “มาเรียนสกี ลาสนี” (Mariensky Lazny) มีบรรยากาศที่สวยงาม และมีอาคารรูปแบบนีโอคลาสสิก เหมาะแก่การถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินเยี่ยมชมเมืองคาโลวีวารี เพื่อชมความงดงามของเมืองแห่งการตากอากาศและการทำสปา เมืองแห่งน้ำแร่ที่ใหญ่สุดของประเทศเช็ก ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำเทปลา (Tepla River) ไหลอยู่รอบเมือง ปัจจุบันมีน้ำพุ น้ำแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 42–72 องศาเซลเซียสทั้งหมด 12 แห่ง นำท่านเดินสำรวจและชิมน้ำแร่ธรรมชาติ 3 จุด ที่มีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ถ่ายภาพกับอาคารทิสนีโคโลนาด อาคารูปแบบวิคตอเรียนที่แปลกตา และอิสระช้อปปิ้งกับสินค้าท้องถิ่น เช่น แก้วพอร์ซเลน เหล้าเบเชอลอฟก้า เป็นต้น และเมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับกรุงปราก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day9

ปราก – ปราสาทคาร์ลชไตน์ – ดูไบ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นเดินทางต่อเพื่อเข้าชมปราสาทเก่าแก่ “คาร์ลชไตน์” (Karlštejn Castle) สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1348 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิก-เรเนซองส์ โดยพระเจ้าคาร์ลที่ 4 (หรือชาร์ลในภาษาอังกฤษ) แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์ลสตีน โดยสร้างเพื่อเป็นที่ประทับส่วนพระองค์และของราชวงศ์สืบมา รวมถึงมีการเก็บเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของกษัตริย์ไว้ที่นี่ด้วย ด้านบนมีวิวทิวทัศน์ที่งดงามเหมาะแก่การเก็บภาพพาโนรามา จากนั้นเดินทางกลับเข้ากรุงปราก

และเมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานปราก เพื่อทำการเช็คอินและคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK140 เวลา 15.55 – 23.55 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ) เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

Day10

ดูไบ – กรุงเทพมหานคร

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 เวลา 03.00 – 12.30 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ และความไว้วางใจในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กับเรา แล้วพบกันใหม่กับการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

 


 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!