Facebook
TAT License No. 11/08663
info@myjourney.co.th
เราคือบริษัททัวร์พรีเมี่ยม ที่ทำเรื่องเที่ยวให้เป็นเรื่องง่าย จัดเต็มทุกรายละเอียด กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก เราเป็นศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ที่มีโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศหลากหลายเส้นทาง เพียบพร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมให้บริการและดูแลเอาใจใส่ทุการเดินทางของคุณ โปรแกรมของเราออกแบบมาอย่างดีด้วยประสพการณ์กว่า 15 ปี ไม่อัดแน่น มีเวลาให้เที่ยวชมและช็อปปิ้งอย่างเหลือเฟือไม่รีบร้อน เที่ยวเต็มอิ่ม พักสบาย ช้อปจนเพลิน อาหารอร่อยถูกปาก
ระยะเวลา: 10 วัน
ประเทศ: เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเด็น
ราคา: เริ่มต้น 162,500
ดาวน์โหลดทัวร์

เปิดประสบการณ์การผจญภัยในดินแดนที่หนาวเย็นสุดขั้วและอุดมไปด้วยธรรมชาติตื่นตาตื่นใจ เยี่ยมชมวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไวกิ้ง สัมผัสความอบอุ่นจากผู้คนและสังคมเมืองในอุดมคติ พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมขั้วโลก และเป้าหมายสุดท้ายกับการตามล่าแสงเหนือ เพราะที่นี่คือ เดนมาร์ก นอรเวย์และสวีเดน

Day1

นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

Day2

เยี่ยมชมปราสาทโครนบอร์ก – ปราสาทเฟดเดอร์ริกบอร์ก

เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินระดับโลกอย่าง “สายการบินไทย” เที่ยวบินที่ TG950 เวลา 00.50 – 06.35 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศเดนมาร์ก) เพื่อเดินทางไปท่าอากาศยานโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก

เมื่อเดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงแห่งประเทศเดนมาร์ก เวลา 06.35 น. เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อย จากนั้นคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

เดินทางสู่ทางตอนเหนือของเกาะซีแลนด์ ณ เมืองเฮลซิงเงอร์ เพื่อเข้าชมปราสาทเก่าแก่ “โครนบอร์ก” โดยโครนบอร์กถือเป็นมรดกโลกที่น่าสนใจ โดยเป็นป้อมปราการสำหรับสู้รบข้าศึกในยุคเก่า ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ซึ่งถือเป็นจุดชัยภูมิที่สำคัญที่สุดของเดนมาร์กในสมัยนั้นก็ว่าได้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางต่อไป เก็บภาพความประทับใจกับปราสาทเก่าแก่อีกหนึ่งแห่ง ซึ่งถือเป็นพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคสแกนดิเนเวีย โดยสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในรูปแบบบาโรก และเดินทางกลับมายังเมืองโคเปนเฮเก้นอีกครั้ง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day3

เยี่ยมชมโคเปนเฮเก้น – ขึ้นเรือ DFDS  cruise ferry

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เยี่ยมชมความงดงามของเมืองโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงแห่งเดนมาร์ก โดยถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มด้วยอนุสาวรีย์นางเงือกน้อย (Little mermaid) น้ำพุเกฟิออน พระราชวังอมาเลนบอร์ก และบ้านนูเฮาส์ โดยล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเดนมาร์กทั้งสิ้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ท่าเรือโคเปนเฮเก้น เพื่อเตรียมพร้อมเช็คอิน และขึ้นไปบนเรือสำราญ ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเดินทางในรูปแบบใหม่ โดยเรือจะล่องไปยังท่าเรือออสโล ประเทศนอร์เวย์ในเช้าวันรุ่งขึ้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day4

เยี่ยมชมเมืองออสโล

รับประทานอาหารเช้า ณ เรือสำราญ

น่าท่านเดินทางไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมชื่อดังของ “กุสตาฟ วิเกอแลนด์” และจากนั้นกลับเข้ามาในตัวเมืองเพื่อเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านชมปราสาทอเคอร์ฮุส (Akurshus) สถาปัตยกรรมเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ รัฐสภานอร์เวย์ และแวะถ่ายภาพกับศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่จัดงานพิธีมอบรางวัลโนเบลในสาขาสันติภาพประจำทุกปีอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน “คาร์ล โจฮันเกท“ โดยถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักที่ชื่อเสียง และทีสินค้าแบรนด์แนมต่าง ๆ มากมาย เช่น Gucci, Loui Vuitton, Hermes, H&M, ZARA เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day5

เยี่ยมชมทรอมโซ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ออกเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและเตรียมตัวเดินทางไปยังตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ที่เมืองทรอมโซ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม เที่ยวบินที่ SK4406 เวลา 08.00 – 09.55 น. เมื่อถึงเมืองทรอมโซ เดินทางต่อด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเยี่ยมชมเมืองทรอมโซ อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีความเจริญและทันสมัยอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปเหนือ (Paris of the North) โอบล้อมบรรยากาศที่สวยงามที่มีทั้งทะเลและภูเขา สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ทำจากไม้ สีสันสดใส ชมมหาวิหารอาร์กติก (Arctic Cathedral)  จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทรอมโซ ซึ่งเล่าถึงประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นอยู่และวิถีชีวิตในแถบขั้วโลกของประเทศที่อยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซฮร์เคิล

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

**เมื่อได้เวลาอันสมควร เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ**

Day6

เยี่ยมชมทรอมโซ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านร่วมสนุกกับกิจกกรมสุดประทับใจกับการขับสโนว์โมบิล (Snowmobile) โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทาง ให้คำแนะนำในการขับขี่ และดูแลระหว่างการเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า (ใช้เวลาประมาน 3 ชม.)

หมายเหตุ: ท่านใดมีความประสงค์ขับรถสโนว์โมบิล กรุณานำใบขับขี่รถยนต์สากลติดตัวไปด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เปิดประสบการณ์เพิ่มเติม ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari ( 5 ก.ม.) ฮัสกี้เป็นสุนัขที่ถูกใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือใช้ลากพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะมาตลอด ฮัสกี้เป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุด โดยมีความอดทนต่ออุณหภูมิต่ำและหนาวเย็นได้เป็นอย่างดีเยี่ยม (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

**เมื่อได้เวลาอันสมควร เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ**

Day7

ทรอมโซ – นาร์วิก (นอร์เวย์) – รถไฟสายอาร์คติกเซอร์เคิล – คิรูนา (สวีเดน)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่เมืองนาร์วิก เมืองที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลกว้างไกลอีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ของเมือง ระยะทาง 249 กิโลเมตร ซึ่งในช่วงบ่าย เราจะทำการนั่งรถไฟสายอาร์คติกเซอร์เคิล ถือเป็นรถไฟสายคลาสสิคและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล จากเมืองนาร์วิก ประเทศนอร์เวย์ สู่เมืองคิรูนา ประเทศสวีเดน หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุด ท่านจะเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที โดยเมืองคิรุนา ถือเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่เหนือที่สุดของประเทศสวีเดน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

**เมื่อได้เวลาอันสมควร เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ**

Day8

คิรูนา – สต็อกโฮล์ม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางไปยังท่าอากาศยานคิรูนา เพื่อเตรียมตัวเช็คอิน และเดินทางไปยังเมืองสต็อกโฮล์ม โดยสายการบิน สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม เที่ยวบินที่ SK1045 เวลา 13.40 – 15.15 น. เมื่อเดินทางถึงเมืองสต็อกโฮล์ม เดินทางต่อด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

(ไม่มีอาหารกลางวัน เพื่อความเพลิดเพลินและต่อเนื่องของการช้อปปิ้ง)

จากนั้นเดินสู่ย่านใจกลางเมือง โดยช่วงบ่ายนี้ถือเป็นช่วงเวลาเหมาะสมสำหรับการช้อปปิ้งอย่างยิ่ง ที่ถนนคนเดินฮัมกาแตน และอื่น ๆ ซึ่ งท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าท้องถิ่น และสินค้าแบรนด์เนมที่มีเรียงรายมากมาย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day9

เยี่ยมชมสต็อกโฮล์ม – กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางเยี่ยมชมเมืองสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงแห่งประเทศสวีเดน เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น โดยเป็นอ่าวและเกาะแก่งต่าง ๆ สถาปัตยกรรมมีสันสดใส เริ่มด้วยการชมบริเวณเขตเมืองเก่าอย่าง กัมลาสแตน ที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี และเก็บภาพกับศาลาว่าการของเมืองสต็อกโฮล์ม อาคารที่ถูกมอบหมายให้จัดงานสำคัญของโลกอย่างพิธีมอบรางวัลโนเบล

 

และเมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยาน อลันดา เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG961 เวลา 13.40 – 05.35 (+1) น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

Day10

กรุงเทพมหานคร

เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

โดยเที่ยวบินที่ TG961 ณ เวลา 05.35 น.

(ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

 

“ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ และความไว้วางใจในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กับเรา แล้วพบกันใหม่กับการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

 


 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!