Facebook
TAT License No. 11/08663
info@myjourney.co.th

กัวเม (Gourmet) ทัวร์ 9 วัน

9 วัน
แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - อัมสเตอดัม - สวนเคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - ย่านเรดไลท์ - อัมเตอร์ดัม - บรัสเซลส์ - ATOMIUM - จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place)
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 86,000

เบส ออฟ แอลพ์ (Alps) 8 วัน

8 วัน
ซูริค - กรุงเบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - อินเทอลาเก้น - รถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - ชาโมนีซ์ (มงต์บลังค์) - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (I’Aiguille Du Midi) - เจนีวา - โลซานน์ - มงต์เทรอซ์
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 84,000

โมโน สวิส 9 วัน

9 วัน
มิลาน - ทะเลสาบโคโม่ - ทิราโน่ - ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสาย Glacier  Express - แซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ - ทาสซ์ - โลซานน์ - เวเวย์ - มงเทรอซ์ - อินเทอลาเก้น
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 108,000

โรแมนติก สวิส 10 วัน

10 วัน
ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 98,000

สวิส พาโนรามา 9 วัน

9 วัน
ซูริค - ลูเซิรน์ - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสาย Glacier  Express - แซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 89,000

สวิส ซีนิค เทรว 8 วัน

8 วัน
ซูริค - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ - มงเทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - แซร์มัท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ - อินเทอลาเก้น
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 84,000

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน

11 วัน
กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 78,000

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน

10 วัน
กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน – ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน (Beaune) ฝรั่งเศส
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 80,000

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-อังกฤษ 12 วัน

12 วัน
กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน – ฟลอเร้นซ์ - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 127,000

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

10 วัน
กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน – ฟลอเร้นซ์ - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 79,900
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!