Facebook
TAT License No. 11/08663
info@myjourney.co.th

Eastern Europe (16 – 25 Feb 2018)

10 วัน
มิวนิค (เยอรมัน) - ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) - ฮัลสตัท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก - เชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก - เวียนนา
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 83,000

Insight Grand Eastern Europe

10 วัน
นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก - ปราสาทปร๊าก -เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 98,000

New Insight Grand Eastern Europe

10 วัน
เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์ - สวนสนุกปราเตอร์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์สตรีท - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัค) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค) - ปร๊าก - มาเรียนส์เก้ ลาสเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 91,000

Eastern Europe & Poland

11 วัน
เวียนนา (ออสเตรีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ - คราคูฟ - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา (ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม) - เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์ - วอร์ซอ - วรอตซวาฟ - กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค)
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 99,000

ประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติ Historic of Poland Hungary Austria Germany

10 วัน
กรุงเทพฯ – ดูไบ – วอร์ซอ – วาเชียนกี้ - พระราชวังหลวง - โชแปงมิวเซียม - เหมืองเกลือ - มรดกโลกค่ายเอาชวิทซ์ - เอสตาร์กอม - วิเซกราด - เซนเทนเดอร์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ - กราซ - ฮัลล์สตัทท์ - ซัลบวร์ก
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 86,000

อัญมณีแห่งยุโรปตะวันออก Romantic of Eastern Europe

10 วัน
ดูไบ – บูดาเปสต์ - เอสตาร์กอม – วิเซกราด - เซนเทนเดอร์ - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - เยี่ยมชมเวียนนา – ช้อปปิ้งที่ถนนคาร์ทเนอร์ - เวียนนา
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 85,000

บานสะพรั่งความงามดอกทิวลิป 8 วัน

8 วัน
แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์ - อัมสเตอร์ดัม – ย่านโคมแดง - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร - สวนเคอเคนฮอฟ - อัมสเตอร์ดัม – บรูกจ์ - บรัสเซลส์ - บรัสเซลล์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ปารีส
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 77,000

ประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติ Austria – Poland – Hungary – Germany

10 วัน
มรดกโลกค่ายเอาชวิทซ์ - คาโตวิซ - วอร์ซอ – พระราชวังหลวง - กรากุฟ - ปราสาทหลวงเววิล - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ - กราซ - ฮัลล์สตัทท์ - มิวนิก
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 82,000
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!