Facebook
TAT License No. 11/08663
info@myjourney.co.th

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน

9 วัน
โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว - อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner - ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช - ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ - ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์
ดาวน์โหลดทัวร์
เริ่มต้น 97,000
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!